[SL] Vabilo na 4. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini
(Invitation to the 4. Symposium of Slovene Researchers Abroad)

1 minute read

Published:

Lepo vabljeni na 4. simpozij slovenskih raziskovalcev v tujini, ki ga organizira Društvo v tujini izobraženih Slovencev v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport! V okviru panela “Podnebne spremembe” bom predstavila vsebino svojega doktorskega raziskovanja, ki ga opravljam na Meteorološkem Inštitutu Univerze v Münchnu.

Napovednik VTIS

Naslov predavanja:

Problem interakcije sevanja in oblakov v numeričnih modelih za napovedovanje vremena in podnebja

Povzetek predavanja:

Kljub znatnem napredku v preteklem času predstavljajo natančne napovedi vremena in podnebja za meteorologe še vedno velik izziv. V predavanju bom predstavila enega ključnih problemov, ki je skupen vsem vremenskim in podnebnim modelom – podmrežna tridimenzionalna interakcija sevanja in oblakov. Atmosfersko sevanje delimo na kratkovalovno sevanje, ki izvira iz Sonca, ter dolgovalvno sevanje, ki ga oddaja Zemlja in njeno ozračje. Ko se sevanje razširja skozi ozračje interagira s sestavnimi gradniki le tega, med drugim tudi z oblaki. Oblaki sodijo med najkompleksnejše meteorološke pojave, saj so izjemno prostorsko in časovno spremenljivi ter posledično ena največjih neznank v vremenskih in podnebnih modelih. Interakcija sevanja in oblakov tako predstavlja vir negotovosti pri modelskih napovedih – tako zaradi intrinzičnih omejitev enodimenzionalnega izračuna sevanja kot tudi zaradi slabe predstavitve oblakov v modelih. V svojem znanstvenem članku (Črnivec in Mayer, 2019) proučujem velikost napake sevalnega izračuna za oblačno polje razvijajoče se plitke konvekcije (kumulusni oblaki) v odvisnosti od raznovrstnih vhodnih parametrov sevalnih shem, kot so zenitni kot Sonca, odbojnost tal, stopnja oblačnosti in vodnatost oblakov. Predstavila bom tudi možno rešitev za zmanjšanje obstoječih napak, s čimer se ukvarjam v drugem delu doktorskega raziskovanja. V kontekstu vse hujše grožnje podnebnih sprememb bom na koncu predavanja izpostavila nedavno povezovanje mladih slovenskih meteorologov in klimatologov, s katerimi smo pripravili odprto pismo slovenski vladi – “Zahteva slovenskih raziskovalcev za sprejetje takojšnjih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje”, podpisano s strani več kot 100 slovenskih znanstvenikov doma in po svetu!

Foto utrinki:

Hvala društvu VTIS za organizacijo dogodka, priloženih je nekaj utrinkov s panela “Podnebne spremembe” (Foto: Janez Kotar).

Utrinki VTIS