Publications

Peer-reviewed journal articles

Črnivec, N. and B. Mayer: Towards an improved treatment of cloud–radiation interaction in weather and climate models: exploring the potential of the Tripleclouds method for various cloud types using libRadtran 2.0.4, Geosci. Model Dev., 14, 3663–3682, https://doi.org/10.5194/gmd-14-3663-2021, 2021.

Montgomery, M. T., G. Kilroy, R. K. Smith and N. Črnivec: Contribution of mean and eddy momentum processes to tropical cyclone intensification. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 146, 3101-3117, https://doi.org/10.1002/qj.3837, 2020.

Črnivec, N. and B. Mayer: The incorporation of the Tripleclouds concept into the δ-Eddington two-stream radiation scheme: solver characterization and its application to shallow cumulus clouds. Atmos. Chem. Phys., 20, 10733–10755, https://doi.org/10.5194/acp-20-10733-2020, 2020.

Črnivec, N. and B. Mayer: Quantifying the bias of radiative heating rates in numerical weather prediction models for shallow cumulus clouds. Atmos. Chem. Phys., 19, 8083-8100, https://doi.org/10.5194/acp-19-8083-2019, 2019.

Črnivec, N. and R. K. Smith: Mean radiosonde soundings for the Australian monsoon/cyclone season. Intern. J. Clim., 37, 66-78, https://doi.org/10.1002/joc.4687, 2016.

Črnivec, N., R. K. Smith and G. Kilroy: Dependence of tropical cyclone intensification rate on sea surface temperature. Quart. J. Roy. Meteor. Soc., 142, 1618-1627, https://doi.org/10.1002/qj.2752, 2016.

Theses

Črnivec, N.: Towards an improved treatment of unresolved cloud-radiation interaction in weather and climate models. Doctoral dissertation, Ludwig-Maximilians-University Munich, 2020.

Črnivec, N.: Dependence of tropical cyclone intensification on latitude and sea surface temperature. Master thesis, Ludwig-Maximilians-University Munich, 2015.

Open letter

[In Slovene] Zaplotnik, Ž., L. Boljka, N. Črnivec and A. Slameršak, 2019: Zahteva slovenskih raziskovalcev za sprejetje takojšnjih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Odprto pismo slovenski vladi, 13 pp. [podpisano s strani več kot 100 Slovenskih znanstvenikov]. (A request of Slovenian researchers to take immediate action on improving the climate change mitigation and adaptation policy. An open letter to the Slovenian government [signed by over 100 Slovenian scientists; includes English summary].) Answer from the government. Media coverage: RTV-SLO, 24ur, Dnevnik, Delo in Sobotna Priloga, STA znanost, Mladina, Večer, Slovenske novice, Finance, Politikis, TIMES.si, Meteorolog.si (November), Meteorolog.si (December), Zeleni Genij, Kvarkadabra, Metropolitan, Hudo, Svet24, Zarja/Jana (November), Zarja/Jana (December), ARSO vreme, ARSO podcast, Radio Študent, Radio Rai Furlanija Julijska Krajina.

White paper

[In Slovene] Gams, M., N. Črnivec, L. Globevnik, S. Pejovnik, Ž. Zaplotnik, A. Zidanšek (editors), 2020: Bela knjiga o strokovnem varovanju okolja (White paper on environment protection). Jožef Stefan Institute, Ljubljana, 160 pp. Authors: L. Boljka, M. Z. Božnar, M. Brnič Jager, B. Brudar, A. Čas, N. Črnivec, M. Debeljak, M. Gams, P. Glavič, L. Globevnik, B. Grašič, F. Gubina, A. Hace, T. Horvat, M. Jeran, L. Kozlovič, A. Krainer, K. Lipič, F. Lobnik, J. Malačič, T. Ogrin, B. Orel, S. Pejovnik, D. Popović, R. Seljak, A. Slameršak, G. Stanič, L. Štrubelj, A. Šubic, J. Tasič, B. Tomažič, A. Vovk Korže, Ž. Zaplotnik, A. Zidanšek, I. Zorko, D. Zupančič, T. Žagar.

Technical note

Strajnar, B., N. Pristov, J. Cedilnik, N. Črnivec and J. Čampa: ALADIN highlights in Slovenia - 2020. Submitted to ACCORD Newsletter, 2021.

Črnivec, N., B. Strajnar, N. Pristov and J. Cedilnik: Preparation of ECMWF LBCs for RC LACE: spectral analysis. ALADIN-HIRLAM Newsletter, 15, 73-76, 2020.

Popular scientific articles

[In Slovene] Zaplotnik, Ž., L. Boljka, N. Črnivec and A. Slameršak: Climate change – open letter: A request by the Slovenian researchers to take immediate action on improving the climate change mitigation and adaptation policy. Vetrnica: Journal of Slovenian Meteorological Society (Interesting facts), 12-13, 6-11, 2020.

[In Slovene] Črnivec, N.: The impact of latitute and sea surface temperature on tropical cyclone intensification: master thesis summary. Vetrnica: Journal of Slovenian Meteorological Society (Student corner), 12-13, 40-41, 2020.

[In Slovene] Črnivec, N.: My meteorological studying journey: experiences from abroad. Vetrnica: Journal of Slovenian Meteorological Society (Student corner), 12-13, 67-69, 2020.

Other

[In Slovene] Slameršak, A., Ž. Zaplotnik, L. Boljka and N. Črnivec, 2020: Suggestions for a political programme for a green transition and a minimisation of climate change impacts.

[In Slovene] Boljka, L., Ž. Zaplotnik, A. Slameršak and N. Črnivec, 2020: Comments and suggestions on the draft of the Slovenian long-term climate change strategy. A letter to the Slovenian Ministry for the Environment. Media: OE Finance, Meteorolog.si, Globus.

[In Slovene] Črnivec, N.: Trajnostna energija - prihodnost za Slovenijo? (Sustainable energy - the future for Slovenia?) Climate change seminar, University of Ljubljana, 2012.